Har vært uten lokaler siden i sommer - nå gjenoppstår restauranten