Hos Rune ble det skikkelig drama lille julaften. Nå vil han takke Hanna for hjelpa