Har flyttet hjem for å drive advokatkontor: Det er blitt mindre vanlig med «landhandleri»