Aker-boss refser industriparti: – Partiet bør vurdere å bytte navn