Ingvild og Bjørn selger bygårdene de har eid i en mannsalder. Nå vil de gjøre andre ting

foto