Starter eget foretak og er en av 17 nye medlemsbedrifter