18 millioner kroner ekstra til hjørnesteinsbedriften