Slike hus er populære: – Det kan gå lang tid i mellom slike