Dette bygget ble dyrere enn ventet. Gir kjærkomne kroner i kommunekassa