Aker-eier Røkke har rømt landet. Men de tillitsvalgte vil beholde formuesskatten