Ba kommunen avlyse hotellkonkurranse. Det finner vi ikke grunnlag for, svarer kommunedirektøren