– Vi har nok hatt det for godt i Norge de siste årene, og med enkel tilgang til lån via et tastetrykk på telefonen

foto