Flere innvendinger mot det nye området - naturvernere og fuglevernere er bekymret og betenkt