Endelig kunne sitteplassene ute på den nye kafeen fylles

foto