Endelig kunne sitteplassene ute på den nye kafeen fylles