Hun har planer som kan gi 40-50 arbeidsplasser her

foto