Klagde på anbudstildeling: Fortsatt uklart om stor byggekontrakt