Et spesielt forhold har ekstra betydning - derfor er dette prosjektet viktig for hele Norge