Tiden går og denne gjengen består - også en etasje opp

foto