Kontrollutvalget og revisor med sterk kritikk: Inhabilitet, lovbrudd og dårlig styring

foto