Bare Rindsem Mølle, Verdal Meieri, Trones Bruk og Innherredsbakeriet kan vise til en lengre historie