For disse elevene er det ikke nok å sitte rolig ved pulten: – Jeg føler at jeg lærer mye mer