Bachelor- og mastergrad har han ikke, men stor arbeidslyst og stå-på-vilje ligger bak dekksuksessen

foto