Strømprisene hopper - da kan Steinar glise over denne investeringen