Har sendt ut permitteringsvarsel til de ansatte og sagt opp to: – Bekymringsverdig