Hundre nye bedrifter er startet i år - han står bak en av dem