Astrid (37) flyttet hjem - nå er hun blant NTE-toppene