Kjøper over halvpartene av aksjene i Leiv Sand AS

foto