Involvert i flere byggeprosjekt i Levanger og Verdal - slått konkurs

foto