Partnerskap sikrer videre utvikling av anlegg på Skogn