Det lokale selskapet kjøpes opp av landets største

foto