Har fått nye eiere - vil satse på helårsdrift i den svenske nabo-grenda