Oppfordrer flere til å velge som de har gjort

foto