Dro til Oslo med sterke ønsker om finansiering av ny E6