Har kjøpt denne tomta i Verdal og planlegger mellom 50 og 90 boliger, men først skal de bygge i Levanger

foto