Her forsvant 27 arbeidsplasser og 45 behandlingsplasser. Nå åpner et nytt tilbud

foto