Kjører tunge biler på Jamtlandsvegen. Nå vil kalkverket ruste opp en ny veg