Tøffe tak for bedriften: – Tre fjerdedeler av bygget er ødelagt