Ved bryggekanten på den «beste tomta i by'n»: Her kommer ny restaurant

foto