Har som mål å fjerne eiendomsskatten. Helseplattformen nevnes ikke