Det gamle rådhuset skal selges til høystbydende. Kan bli gjort om til ti leiligheter