– Jeg vil tro Hjelde ikke mener han har plikt til hogst for Værdalsbruket i dag