Hjørnesteinsbedriften fikk kraftig kritikk i TV-program

foto