Planen er å skape 1000 arbeidsplasser uten å ta dyrket mark