Derfor gikk det galt med restaurant og leiligheter