Næringslivet på «klage-kurs» - har allerede fått inn flere hundre

foto