Det grønne skiftet vil kreve en kraftig økning i antall ansatte

foto