«Musikk gir meg håp, gir meg optimisme og tro på det beste»