Jeg kjeder meg aldri og er helt selvforsynt, og jeg er også en stor optimist