Fem personer som har påvirket menneskehetens historie etter min mening