I Norge er det bare tre ting som er uunngåelige – død, skatt og skitur